Beteendeutredning hund

Upplever du problem med något/några av din hunds beteenden? Känner du att du inte vet hur du ska lösa de problemen?

Kontakta mig för en utredning där vi tillsammans går igenom hundens liv och er vardag tillsammans för att hitta lösningar och vägen till en bättre relation. Ingen rådgivning sker via telefon, endast bokade möten. Tidsförfrågningar och bokningar hanteras via mejl.
Ett frågeformulär skickas ut via mejl och ska återsändas senast 2 dagar före bokad tid. Efter intervjun gör jag en analys och utformar ett träningsprogram som skickas via mejl. Efter 14-30 dagar bokas ett videomöte på 30 minuter in för frågor och återkoppling.

Intervju i erat hem: 2 000:–
Intervju i Kolmårdstassars lokal i Strömsfors: 1 900:–

Uppföljningsträffar med praktisk träning: 60 minuter
Pris: 750:- inklusive träningsprogram och support.