Upplever du problem med något/några av din hunds beteenden? Har du upplevt att du inte vet hur du ska lösa de problemen?

Kontakta mig för en utredning där vi tillsammans går igenom hundens liv och er vardag tillsammans för att hitta lösningar och vägen till en bättre relation.